Behandling

Om Behandlingsformen,
Vejrtrækningen og Virkningen

Som ManuVision Kropsbehandler arbejder jeg med at løsne op for spændinger i krop og sind, ved brug af en unik og effektiv blanding af behandlingsmetoder- heriblandt dybdegående massageteknikker i kombination med elementer fra akupressur, zoneterapi, meridianmassage, organmassage, bindevævsmassage, åndedrætsteknikker og en særlig revitaliserende pulseringsteknik.

Jeg giver en grundig massagebehandling, der løsner muskler og led, så spændinger i kroppen kan give slip. Og for nogle er dette rigeligt. Det er dig, og hvor du er, der afgør hvor dybt vi går- hvilket jeg afstemmer med dig undervejs. Behandlingen kan også åbne for en dyb og revitaliserede kontakt med dig selv i din krop, hvor energierne igen kan strømme frit igennem. Dette opleves ofte som en behagelig snurrende velvære i kroppen, der aftager efter en stund. En slags “Genstart” af hele din krop, der medfører jordforbindelse og en fornemmelse af indre balance i systemet. Og det kan man mærke og vende tilbage til lang tid efter. Så man bedre kan stå fast og mærke sig selv.

Hvordan?

Jeg indleder med at høre hvem du er og hvorfor du er kommet. Behandlingen udvikler sig i forhold til den tillid vi sammen kan skabe omkring de problematikker du er kommet med, og jeg benytter mig intuitivt af mine behandlings redskaber.

Helt kort, handler det ganske enkelt om at skabe liv og plads til fysisk og psykisk bevægelse i kroppen og sindet, der jo sammen udgør en skabende helhed.

Vejrtrækningen

Med forskellige behandlingsteknikker, støtter jeg dig i at slippe maven (spændingerne) på både ind- og udåndingen.
Bevidstgørelsen af musklerne og deres bevægelighed i forbindelse med åndedrætsfunktionen, skaber en direkte forbindelse til din krop og den fornemmelse den bærer på. Vi kender det fra udtrykket: “min mavefornemmelse siger mig” -Det er der vi huser og hamstrer følelserne. Fornemmelsen af dig selv. Et øjebliksbillede. Og uanset hvilket udtryk det billede har lige nu, om det feks er glad, ked eller bare tomt derinde, er det kontakten med denne fornemmelse af os selv, og hvordan vi nu engang lige er spændt op, som i sidste ende kan skabe en helhedsfornemmelse og give os indre ro.

Med denne opmærksomhed skabt, er det muligt at gå helt ind og udfordre fysiske og psykiske spændinger, med henblik på at bevæge og forløse dem. Man slipper spændingen, kommer ind og mærker sig selv, ens egentlige tilstand. Derinde, bag hverdagens stress- og præstationsspændinger, m.m., der kan du give slip, og din krop kan genskabe balancen med sindet- helt af sig selv.

Virkningen:

Fysisk
– Hjælper/forebygger: nakkespændinger,
rygproblemer, sportskader, piskesmæld,
hovedpine, forstoppelse, træthed,
forstuvninger, m.m
– Løsner led og Muskler i hele kroppen
– Retter op på din holdning
– Afspænder åndedrættet så vi kan trække
vejret frit
– Sætter gang i immunforsvaret og
kroppens genopbygning
– Hjælper kroppens udrensningssystem, så
væv og organer bedre kan afgifte
– Stimulerer kredsløbet og forbrændingen

Psykisk
– Giver afklaring på egne ønsker og
grænser, når vi bliver bedre til at mærke
os selv.
– løsner gamle chok og oplevelser fra
fortiden som har sat sig fast i vores krop.
– viser os de handlemønstre vi hænger fast i
– Forbedrer indlevningsevnen og vores
medfølelse.
– afhjælper stress og rastløshed
– Medfører opmærksomhed og Nærvær
– Giver ro i sindet

Krop og Sind – Bevidstheden & Balancen

Jeg tror på at, inde bag personlighederne, titlerne og de kasser vi ellers lader os proppe ned i, har vi alle nogle grundlæggende ens behov; vi vil overleve, vi vil skabe og vi vil dele med hinanden.

Når der er balance i disse behov, kommer der forløsning, tilfredshed og ro til at udvikle os, eller til bare at være med os selv. Fælles for alle disse tilstande er at vi sanser dem igennem kroppen.

På samme måde, når man for eksempel, på det mentale plan, lægger mærke til at noget går en på nerverne og er irriterende, er det med lidt opmærksomhed også noget vi kan mærke som en kropslig fornemmelse- og typiske indikationer for det kunne bl.a. være sammentrækninger omkring solarplexus, brystkassen og kæbe musklerne. Det samme gælder for glæde og andre euforiske tilstande.

Over hele spektret af tilstande, uanset om det er ved at spænde op eller -af, reagerer kroppen på vores sindstilstand. Ubalance på det fysiske og psykiske plan skaber således kompensations-spændinger.
Kompensationsspændingerne sker som følge af noget andet, og som sådan opleves de ofte som ukonkrete, ikke helt logiske. Godt nok er de ikke kommet fra et konkret, direkte slag eller uheld, men de overbelaster meget konkret musklerne i kroppen.

På samme måde, vil en fastlåst, eller længerevarende, tilstand af ubalance i ens grundlæggende følelsesmæssige behov, således også komme til udtryk i fysiske kompensationsspændinger. Det blokerer for den naturlige gennemstrømning og bevægelse af energi i kroppen- f.eks. ofte som mere overfladiske spændingshovedpiner, lændesmerter o.s.v.
Lytter man ikke til disse advarselssignaler, kan spændingerne naturligvis også udvikle sig til kroniske smerter, som ubehandlet, i værste tilfælde, kan ende i permanente slid-skader, m.m. Den slags spændinger skaber et vedvarende ubalanceret tryk på ledende, hvilket medfører ubalanceret tæring af brusk og ledbånd, samt dårlig blodtilførsel og nedsat udrensning af affaldsstoffer i området.

I begyndelsen opleves disse kropssignaler for det meste som irriterende og bare belastende. Måske fordi det ikke har en klar årsag, en adresse som vi kan henvende os til, så vi hurtigt kan få det stoppet og genvinde kontrollen over situationen? Signalerne ignoreres så længe som det ligesom går. Som oftes grundet uopmærksomhed pga travlhed med at opnå daglige mål og udfordringer. Når ikke der tages hånd om det, forværrer situationen sig og vi forbander problemet i et væk, typisk først med ord, siden med piller og til sidst med operationskniven.

Og hvorfor egentlig det? Er det måske den afmagt det vækker at opleve at kroppen ikke længere vil som jeg selv vil, at jeg mærker min egen forgængelighed- at jeg er sårbar?
Det kan være angstprovokerende at skulle erkende denne sårbarhed. Ikke mindst fordi det konstituerer en reel trussel mod vores evne til at performe og derved skabe de resultater som gør at vi kan opretholde job, familie- viderførelsen af os selv, overlevelsen. Måske er den Angst for smertefuld og derfor, mere eller mindre ubevidst. Helere ignorere og fortie min musse-arm og dertilhørende spændingshovedpine, feks. med noget smertestillende, eller ligenende…

I det konkrete arbejde med at guide din opmærksomheden ned i din krop, til din vejtrækning, arbejder jeg hele tiden sammen med dig. Så du kan opnå en øget fornemmelse af hvordan det står til for dig, med denne vigtige og fine balance mellem krop og sind. Sammen løsner vi så de spændinger der måtte være lykkedes med at snige sig i vejen der. Så der kan komme luft og plads- populært sagt: “hul igennem”. Det skaber øget balance. Og derigennem mere ro,- eller omvendt, mere plads til uro, når vi en gang imellem oplever det som om “verden vender sig imod os”. Dette samarbejde, omend meget fysisk og konkret, er også en følsom, ofte sårbar, process- så jeg arbejder først og fremmest med at skabe tilliden med dig ved at finde den vej der passer til lige netop dig.

Kort sagt, hvis vi kan blive bedre til at mærke hvordan vi har det i kroppen, kan vi blive bedre til at mærke hvad vi, inklusiv vores krop, har brug for- så vi kan mærke og beslutte den mest hensigtsfulde og gode retning at bevæge os i.

Motivationen:

..for mig er det en glæde og ære at hjælpe med at skabe fysisk og psykisk bevægelighed i min Klients krop og liv. Det er altid inspirerende.

Jeg tillægger det en stor værdi at møde så mange forskellige mennesker, og i fortrolighed få lov til at bruge mig selv og min erfaring, til at vidergive inspirationen fra mit eget arbejde med krop og sind. At beskæftige mig med mennesker, relationerne og psykologien bag, det er ganske enkelt givende, lærerigt og spændende. Livsbekræftende.

Med opmærksomhed kan vi i fællesskab forandre og udvikle os, hvorfor mit arbejde med mine klienter hele tiden lægger op til en løbende tilpasning af behandlingen- med alsidighed, nysgerrighed og kreativitet.